Kim jesteśmy?

Oddział Kraków Południe Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland
powstał z inicjatywy studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, na mocy Uchwały Zgromadzenia Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland z dnia
22 listopada 2020 r.

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apartyjnym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny - IFMSA (International Federation of Medical Students Associations).
Przynależność do organizacji jest dobrowolna - każdy student medycyny i młody lekarz może stać się jej członkiem po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Stowarzyszenie posiada swoje oddziały na wszystkich Wyższych Uczelniach Medycznych w Polsce. Organem zarządzającym organizacją jest Zarząd Główny, na czele którego stoi Prezydent. Organem nadzorującym jest Komisja Rewizyjna. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany raz w roku na walnym zebraniu zwanym Zgromadzeniem Delegatów. Spotkania takie odbywają się dwa razy w roku: na jesieni i na wiosnę, przy czym spotkanie jesienne jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Ponieważ liczba członków jest odpowiednio duża są to spotkania delegatów, jednak każdy członek Stowarzyszenia może wziąć udział w zebraniu.
W Polsce Stowarzyszenie działa od 1956 roku początkowo pod nazwą Komitet Koordynacyjny Studentów Akademii Medycznych (KKSAM), a od 1990 roku jako Polish Medical Students' International Committee (PolMSIC). Osobowość prawną posiada od momentu zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w kwietniu 1996 roku. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Od 1957 roku należy do IFMSA. W 2000 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, a w dniu 25 kwietnia 2003 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie: http://www.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.