SCORP - Prawa Człowieka i Pokój

SCORP

 

To dynamiczny Program Stały działający w Polsce i międzynarodowo, który zajmuje się szeroko pojętymi prawami człowieka, problematyką uchodźctwa i ochroną pokoju.
Ponieważ obszary te są pod stałym wpływem bieżących wydarzeń zarówno politycznych, jak i naturalnych, staramy się dostosowywać nasze działania do zmian, które zachodzą wokół nas.
Nasze działania opierają się na realizacji projektów ogólnopolskich i lokalnych, w ramach których zapoznajemy studentów medycyny, jak i całe społeczeństwo z tematyką praw człowieka.
Chcemy również nieść pomoc osobom z naszego najbliższego otoczenia, które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia.

Proponowane projekty:

·        Daphne- STOP Przemocy wobec Kobiet

aktualny koordynator projektu: Agnieszka Sikora

kontakt:

 

·        Czytamy Pomagamy

aktualny koordynator projektu: WAKAT

kontakt:

·        Dotknijmy różnorodności

aktualny koordynator projektu: WAKAT

kontakt:

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.