Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału na rok akademicki 2020/2021
wybrany podczas e-Walnego Zebrania Członków Oddziału 20.12.2020r.

 

Prezydent Oddziału –  Ewa Skolmowska

prezydent@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) – Anna Fiedźkowicz

vpe@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Ismael Alsoubie

vpm@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Krzysztof Macheta

sekretarz@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – Marlene Ruth Hermasch

skarbnik@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Martyna Nabiałek

lpo@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) – Alicja Rożnowska

lome@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) – Zuzanna Woyna-Orlewicz

lora@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) – Jagoda Uleryk

lorp@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) – Anna Feruga

leo@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) – Koleta Pelar

lore@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) – Katarzyna Bańczyk, Patryk Hebda

kro@krakow-poludnie.ifmsa.pl

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! :)

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.