20.10

Czwartek

18:30

Warsztaty "Stany nagłe"

Bartosz Kuźlik

Warsztaty "Stany nagłe" to spotkania mające na celu podniesienie kompetencji studentów i studentek w zakresie medycyny ratunkowej oraz postępowania w stanach nagłych. Studenci mieli szansę przećwiczyć postępowanie w przypadku [utraty przytomności, zatrzymania krążenia, zadławienia, podtopienia, zawału, udaru, itd.]. Warsztaty praktyczne poprzedzone były prelekcją, prowadzoną przez [...]

przykładowa akcja