Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału na rok akademicki 2021/2022
wybrany podczas e-Walnego Zebrania Członków Oddziału 19.06.2021 r., Walnego Zebrania Członków Oddziału 4.11.2021 r. oraz e-Walnego Zebrania Członków Oddziału 5.04.2022 r.

 
Prezydent Oddziału –  Patryk Hebda

prezydent@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) – Agnieszka Krawczyk

vpe@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Alicja Rożnowska

vpm@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Tamara Kostrz

sekretarz@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – P.O. Patryk Hebda

skarbnik@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Zofia Bułka

lpo@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) – Bartosz Kuźlik

lome@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (LORA) – Ewelina Machej

lora@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) – Jakub Kazoń

lorp@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) – Natalia Wolińska 

leo@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) – P.O. Patryk Hebda

lore@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) – Łukasz Szymański 

kro@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Delegat Oddziału - Zofia Bułka

delegat@krakow-poludnie.ifmsa.pl

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! :)

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.