SCOME - Edukacja Medyczna

SCOME

 

 

Jest jednym z 3 pierwszych Programów Stałych Federacji skierowanym na szeroko pojętą edukację medyczną.
Głównym celem programu jest przygotowanie studentów do dalszej pracy zawodowej, badania
i popularyzacja na uczelniach wyższych najlepszych metod w nauczaniu medycyny, umożliwienie studentom doskonalenia nabytych umiejętności oraz rozwijanie i poszerzanie swoich zainteresowań. Jest to osiągane poprzez organizowanie konferencji, warsztatów, praktyk oraz szkoleń na najwyższym możliwym poziomie. Staramy się by nasze projekty posiadały część praktyczną. Dzięki zajęciom praktycznym studenci są w stanie zweryfikować wiedzę nabytą w trakcie kursów, co stanowi uzupełnienie programu studiów.

Proponowane projekty:

·       Poznaj Swoją Specjalizację
aktualni Koordynatorzy Lokalni Projektu: 
kontakt: poznajswojaspecjalizacje.krk.pld@gmail.com

·       Yoga Anatomiczna
aktualni Koordynatorzy Lokalni Projektu: 
kontakt: yogaanatomiczna.krk.pld@gmail.com

·       Umieranie Ludzka Rzecz
aktualni Koordynatorzy Lokalni Projektu: 
kontakt: ulr.krk.pld@gmail.com

·       Warsztaty Szycia Chirurgicznego
aktualny Koordynator Lokalny Projektu:
kontakt: wszch.krk.pld@gmail.com

·       Warsztaty EKG
aktualny Koordynator Lokalny Projektu: 
kontakt: ekg.krk.pld@gmail.com 

·       Warsztaty Prawa Medycznego
aktualny Koordynator Lokalny Projektu: 


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.