Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału na rok akademicki 2023/2024
wybrany podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału 9.06.2023 r.

 
Prezydent Oddziału –  Bartłomiej Wesołowski

prezydent@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) – p.o. Bartłomiej Wesołowski

vpe@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Patryk Płachta

vpm@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Tamara Kostrz

sekretarz@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – Patryk Hebda

skarbnik@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Eryk Remański

lpo@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) – Kamil Łoziński

lome@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (LORA) – Agnieszka Sowa

lora@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) – Dominika Ziębowicz

lorp@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) – Kinga Stańda 

leo@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) – Sofiia Guk

lore@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) 

Przewodnicząca KRO - Justyna Wojtanowska

Członkowie KRO: Zofia Bułka, Natalia Wolińska

kro@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Delegat Oddziału - Jakub Stroiński

delegat@krakow-poludnie.ifmsa.pl

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! :)

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.