Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału na rok akademicki 2022/2023
wybrany podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału 7.06.2022 r. oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału 8.11.2022 r.

 
Prezydent Oddziału –  WAKAT

prezydent@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) – WAKAT

vpe@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Zofia Bułka

vpm@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Tamara Kostrz

sekretarz@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – WAKAT

skarbnik@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Justyna Wojtanowska

lpo@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) – Wojciech Karski

lome@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (LORA) – WAKAT

lora@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) – WAKAT

lorp@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) – Natalia Wolińska 

leo@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) – WAKAT

lore@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) 

Przewodniczący KRO - Bartłomiej Wesołowski

Członkowie KRO: Jakub Kazoń, Jakub Stroiński

kro@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Delegat Oddziału - Wojciech Karski

delegat@krakow-poludnie.ifmsa.pl

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! :)

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.