SCOPE & SCORE - Praktyki Kliniczne i Wymiany Naukowe

SCOPE & SCORE

 

Czyli programy wyjazdowe zbiorczo nazywane przez nas EXCHANGES! Są to nieco odmienne programy od pozostałych, ponieważ w nich nie bierzesz udziału jako wolontariusz, tylko dostajesz szansę, aby wyjechać poza granicę Polski na wymianę naukową ze SCORE bądź odbyć swoje praktyki kliniczne ze SCOPE! 


Nasz kraj co roku opuszcza prawie 500 osób - studentów medycyny (nie tylko kierunku lekarskiego!), a na ich miejsce do Polski przyjeżdża taka sama liczba studentów zagranicznych, którzy - podobnie jak ich polscy rówieśnicy za granicą - mają szansę nabywać i rozwijać swoje umiejętności i doświadczenie w zakresie wybranej specjalności lekarskiej w polskich szpitalach czy uczestniczyć w projektach naukowych, w wolnym czasie poznając naszą kulturę oraz odkrywając piękno i atrakcje naszego kraju.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zajrzyj na stronę http://www.ifmsa.pl/co-robimy/programy-stale-
lub skontaktuj się z naszymi Koordynatorkami!

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych: Natalia Wolińska
kontakt: leo@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Wymian Naukowych: p.o. Patryk Hebda
kontakt: lore@krakow-poludnie.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.