24.10

Poniedziałek

12:55

Peer Education: AntiTobacco

Patryk Hebda
2 lekcje trwające jedną godzinę lekcyjną (45 min) zostały przeprowadzone stacjonarnie dla uczniów klasy 8f i 8g w Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów. Szkoła Podstawowa nr 53 ulica Skośna 8 30-383 Kraków