14.11

Poniedziałek

13:00

Yoga Anatomiczna

Wojciech Karski

Podczas każdych warsztatów uczestnicy mogą spojrzeć wgłąb ciała ludzkiego z perspektywy maty - wykonując sekwencję pozycji zaczerpniętych z klasycznej hatha yogi, uzupełnioną o uwagi na temat mechaniki ruchu. W zależności od tematyki danych warsztatów, w kontekście pracy z danym mięśniem lub grupą mięśni, opisywane są również struktury z nim związane - naczynia krwionośne lub nerwy, co pozwala na zwiększenie świadomości własnego ciała. Treści merytoryczne obrazowane są za pomocą atlasu anatomii 3D oraz prezentacji. 

Kampus KAAFM C207