13.05

Piątek

16:00

Warsztaty "Stany nagłe"

Bartosz Kuźlik

Warsztaty "Stany nagłe" to spotkania mające na celu podniesienie kompetencji studentów i studentek w zakresie medycyny ratunkowej oraz postępowania w stanach nagłych. Studenci mieli szansę przećwiczyć postępowanie w przypadku [utraty przytomności, zatrzymania krążenia, zadławienia, podtopienia, zawału, udaru, itd.]. Warsztaty praktyczne poprzedzone były prelekcją, prowadzoną przez mgr. Edytę Turkanik

CSM KAAFM