30.10

Poniedziałek

18:00

Szkolenie z wpisywania akcji

Kinga Stańda
Szkolenie członków zarządu zwłaszcza koordynatorów lokalnych z wpisywania akcji na stronę www.kraków-południe.ifmsa.pl. Spotkanie odbędzie sie na platformie Teams z wykorzystaniem powyższej strony KAAFM, teams