09.10

Poniedziałek

08:00

Tydzień profilaktyki zdrowotnej w SP 53 Zaburzenia behawioralne/PROFIRAKTYKA- PEEREDUCATION

Patryk Hebda
Zaburzenia behawioralne" to projekt peereducatidon, opierający się na prowadzeniu prelekcji w klasach 7 i 8 szkół podstawowych, skupiający się na problematyce uzależnień behawioralnych (fonoholizm, uzależnienie od komputera, gier komputerowych, zakupoholizm, hazard i tym podobne) oraz obejmujący zakres zaburzeń odżywiania, coraz częściej spotykanych w tej grupie wiekowej. Celem projektu jest zwiększenie świadomości, umiejętność rozpoznania oraz znalezienia pomocy przez uczniów, z zakresu zaburzeń behawioralnych. PROFIRAKTYKA to projekt peereducatidon mający na celu zwiększenie świadomości wsród młodzieży możliwości wystąpienia w populacji nowotworów oraz sposobów ich zapobiegania poprzez zdrowy styl życia i wykonywanie badań profilaktycznych Podczas tygodnia Profilaktyki przeprowadzono łącznie 14 prelekcji PEEREDUCATION w klasach 7 i 8 w Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie SP nr 53 w Krakowie