Akcje

22.04

Czwartek

12:00
Peer Education - "Psychiatria też dla ludzi"

Celem projektu "Psychiatria też dla ludzi" jest szerzenie wiedzy nt. chorób i zaburzeń psychicznych, przełamywanie stereotypów, zapobieganie stygmatyzacji osób chorych oraz profilaktyka zdrowia psychicznego. Przeprowadzono jedną 45-minutową lekcję na platformie Zoom dla jednej klasy licealnej XII Liceum Ogólnokształącego im. CK Norwida w Krakowie.

22.04

Czwartek

11:05
Peer Education „Zaburzenia odżywiania”

Projekt "Zaburzenia odżywiania" ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat anoreksji, bulimii, zespołu kompulsywnego objadania się i innych zaburzeń odżywiania, edukację społeczeństwa w zakresie rozpoznawania podstawowych cech zaburzeń odżywiania oraz możliwości pomocy osobom borykającym się z takim problemem. Przeprowadziliśmy jedną godzinę lekcyjną w VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.

19.04

Poniedziałek

08:45
Peer Education: AntiTobacco

 3 lekcje trwające jedną godzinę lekcyjną zostały przeprowadzone poprzez platformę MS Teams dla uczniów klasy 2Bg, 2Eg oraz 2Gg w I Liceum Ogólnokształcacym w Mysłowicach. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów.   Ze względów organizacyjnych, sesji oraz póżniejszych problemów z wprowadzaniem akcji do systemu (problemy ze stroną), chciałym bardzo przeprosić za powstałe opóźnienie! 

17.04

Sobota

18:00
Yoga Anatomiczna - Kończyna Dolna

Yoga anatomiczna to cykl spotkań łączących ze sobą cześć teoretyczną, w postaci wykładu z anatomii oraz praktyczną, w postaci ćwiczeń z joginką. "Yoga Anatomiczna- Kończyna Dolna" to druga akcja organizowana w ramach tego projektu. Podczas spotkania, w części teoretycznej anatom i specjalista laryngologii, a także neurochirurgii dr n. med. Jarosław Zawiliński omówił tajniki budowy ciała ludzkiego skupiając się na kończynie dolnej. Podzielił się z uczestnikami ciekawymi informacjami ze swojej pracy i wyjaśnił wszystkie wątpliwości. Druga część spotkania to przełożenie teorii na praktykę - spotkaliśmy się wszyscy na macie. Sesja była prowadzona przez Yoginke Dagmarę Tomczyk, która przeprowadziła nas przez sekwencje...

16.04

Piątek

11:00
Peer Education: AntiTobacco

 2 lekcje trwające jedną godzinę lekcyjną zostały przeprowadzone poprzez platformę MS Teams dla uczniów klasy 2Ag i 2Dg w I Liceum Ogólnokształcacym w Mysłowicach. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów.   Ze względów organizacyjnych, sesji oraz póżniejszych problemów z wprowadzaniem akcji do systemu (problemy ze stroną), chciałym bardzo przeprosić za powstałe opóźnienie! 

15.04

Czwartek

11:10
Peer Education - "Psychiatria też dla ludzi"

Celem projektu "Psychiatria też dla ludzi" jest szerzenie wiedzy nt. chorób i zaburzeń psychicznych, przełamywanie stereotypów, zapobieganie stygmatyzacji osób chorych oraz profilaktyka zdrowia psychicznego. Przeprowadzono jedną 45-minutową lekcję na platformie Zoom dla jednej klasy licealnej XII Liceum Ogólnokształącego im. CK Norwida w Krakowie.

15.04

Czwartek

10:00
Peer Education - "Psychiatria też dla ludzi"

Celem projektu "Psychiatria też dla ludzi" jest szerzenie wiedzy nt. chorób i zaburzeń psychicznych, przełamywanie stereotypów, zapobieganie stygmatyzacji osób chorych oraz profilaktyka zdrowia psychicznego. Przeprowadzono jedną 45-minutową lekcję na platformie MS Teams dla jednej klasy licealnej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach.

15.04

Czwartek

08:50
Peer Education "Zaburzenia odżywiania"

Projekt "Zaburzenia odżywiania" ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat anoreksji, bulimii, zespołu kompulsywnego objadania się i innych zaburzeń odżywiania, edukację społeczeństwa w zakresie rozpoznawania podstawowych cech zaburzeń odżywiania oraz możliwości pomocy osobom borykającym się z takim problemem.Przeprowadzono 3 godziny lekcyjne zajęć dla 5 klas w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

15.04

Czwartek

08:00
Peer Education: AntiTobacco

Lekcja trwająca jedną godzinę lekcyjną została przeprowadzone poprzez platformę MS Teams dla uczniów klasy 2Cg w I Liceum Ogólnokształcacym w Mysłowicach. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów.   Ze względów organizacyjnych, sesji oraz póżniejszych problemów z wprowadzaniem akcji do systemu (problemy ze stroną), chciałym bardzo przeprosić za powstałe opóźnienie! 

14.04

Środa

12:00
Peer Education: AntiTobacco

 3 lekcje trwające jedną godzinę lekcyjną zostały przeprowadzone poprzez platformę MS Teams dla uczniów klasy 2A, 2B, 2G w I Liceum Ogólnokształcacym w Mysłowicach. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów.   Ze względów organizacyjnych, sesji oraz póżniejszych problemów z wprowadzaniem akcji do systemu (problemy ze stroną), chciałym bardzo przeprosić za powstałe opóźnienie! 

13.04

Wtorek

13:50
Peer Education "Zaburzenia odżywiania"

Projekt "Zaburzenia odżywiania" ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat anoreksji, bulimii, zespołu kompulsywnego objadania się i innych zaburzeń odżywiania, edukację społeczeństwa w zakresie rozpoznawania podstawowych cech zaburzeń odżywiania oraz możliwości pomocy osobom borykającym się z takim problemem.Przeprowadzono  1 godzinę lekcyjną dla 1 klasy w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.  

13.04

Wtorek

10:30
Peer Education: AntiTobacco

2 Lekcje trwające jedną godzinę lekcyjną zostały przeprowadzone poprzez platformę MS Teams dla uczniów klasy 2E i 2D w I Liceum Ogólnokształcacym w Mysłowicach. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów.   Ze względów organizacyjnych, sesji oraz póżniejszych problemów z wprowadzaniem akcji do systemu (problemy ze stroną), chciałym bardzo przeprosić za powstałe opóźnienie! 

13.04

Wtorek

08:00
Peer Education "Zaburzenia odżywiania" 

Projekt "Zaburzenia odżywiania" ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat anoreksji, bulimii, zespołu kompulsywnego objadania się i innych zaburzeń odżywiania, edukację społeczeństwa w zakresie rozpoznawania podstawowych cech zaburzeń odżywiania oraz możliwości pomocy osobom borykającym się z takim problemem.Przeprowadzono 1 godzinę lekcyjną zajęć dla 1 klasy w  Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. 

12.04

Poniedziałek

10:00
Peer Education "Zaburzenia odżywiania" 

Projekt "Zaburzenia odżywiania" ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat anoreksji, bulimii, zespołu kompulsywnego objadania się i innych zaburzeń odżywiania, edukację społeczeństwa w zakresie rozpoznawania podstawowych cech zaburzeń odżywiania oraz możliwości pomocy osobom borykającym się z takim problemem.Przeprowadzono 2 godziny lekcyjne w III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

12.04

Poniedziałek

10:00
Peer Education: AntiTobacco

Lekcja trwająca jedną godzinę lekcyjną została przeprowadzona poprzez platformę MS Teams dla uczniów klasy 2C w I Liceum Ogólnokształcacym w Mysłowicach. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów. Ze względów organizacyjnych, sesji oraz póżniejszych problemów z wprowadzaniem akcji do systemu (problemy ze stroną), chciałym bardzo przeprosić za powstałe opóźnienie!

12.04

Poniedziałek

09:45
Peer Education "Zaburzenia odżywiania"

Projekt "Zaburzenia odżywiania" ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat anoreksji, bulimii, zespołu kompulsywnego objadania się i innych zaburzeń odżywiania, edukację społeczeństwa w zakresie rozpoznawania podstawowych cech zaburzeń odżywiania oraz możliwości pomocy osobom borykającym się z takim problemem.Przeprowadzono 3 godziny lekcyjne zajęć dla 4 klas w  Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. 

10.04

Sobota

17:00
Poznaj Swoją Specjalizację- Neonatologia

Poznaj Swoją Specjalizację to projekt pozwalający przybliżyć realia pracy lekarzy różnych specjalizacji.Głównym założeniem jest ułatwienie studentom kierunków medycznych wyboru ścieżki kariery i specjalizacji oraz poznanie swoich predyspozycji zawodowych. Webinar "Poznaj Swoją Specjalizację- Neonatologia" to pierwsze wydarzenie z ramienia tego projektu w naszym Oddziale, poświęcone całkowicie specjalizacji z neonatologii. Prelegentką była wybitna specjalistka w dziedzinie pediatrii i neonatologii Pani Doktor Bożena Burzyńska, która pełni również funkcję kierownika Pododdziału Neonatologii i Patologii Noworodka w Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie.

09.04

Piątek

13:00
Peer Education "Zaburzenia odżywiania"

Projekt "Zaburzenia odżywiania" ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat anoreksji, bulimii, zespołu kompulsywnego objadania się i innych zaburzeń odżywiania, edukację społeczeństwa w zakresie rozpoznawania podstawowych cech zaburzeń odżywiania oraz możliwości pomocy osobom borykającym się z takim problemem.Przeprowadzono 1 godzinę lekcyjną zajęć w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

09.04

Piątek

12:50
Peer Education " ProfiRAKtyka"

Projekt "ProfiRAKtyka" jest to akcja, która ma na celu szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat profilaktyki nowotworowej oraz podkreślenie istotności badań profilaktycznych, tak ważnych w prewencji chorób nowotworowych i utrzymywaniu zdrowego stylu życia. Przeprowadzono jedną  45-minutową lekcje na platformie MS Teams dla klas licealnych VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

07.04

Środa

09:45
Peer Education "Zaburzenia odżywiania"

Projekt "Zaburzenia odżywiania" ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat anoreksji, bulimii, zespołu kompulsywnego objadania się i innych zaburzeń odżywiania, edukację społeczeństwa w zakresie rozpoznawania podstawowych cech zaburzeń odżywiania oraz możliwości pomocy osobom borykającym się z takim problemem.Przeprowadzono 2 godziny lekcyjne zajęć dla 3 klas w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.