Akcje

24.11

Czwartek

16:00
Badanie fizykalne

Warsztaty odbywały się w formie stacji, na których były przygotowane fantomy oraz sprzęt medyczny: od badania wziernikowego ucha, po badanie prostaty per rectum. Każdy miał mieć okazje poćwiczyć i doszkolić swoje umiejętności manualne, oczywiście poszerzając przy tym swoją wiedzę.

14.11

Poniedziałek

13:00
Yoga Anatomiczna

Podczas każdych warsztatów uczestnicy mogą spojrzeć wgłąb ciała ludzkiego z perspektywy maty - wykonując sekwencję pozycji zaczerpniętych z klasycznej hatha yogi, uzupełnioną o uwagi na temat mechaniki ruchu. W zależności od tematyki danych warsztatów, w kontekście pracy z danym mięśniem lub grupą mięśni, opisywane są również struktury z nim związane - naczynia krwionośne lub nerwy, co pozwala na zwiększenie świadomości własnego ciała. Treści merytoryczne obrazowane są za pomocą atlasu anatomii 3D oraz prezentacji. 

11.11

Piątek

00:00
09.11

Środa

17:00
Warsztaty szycia chirurgicznego

Warsztaty szycia chirurgicznego  mają na celu zapoznanie studenta z podstawowymi narzędziami chirurgicznymi oraz ich prawidłowym trzymaniem podczas szycia  tkanek powierzchownych. Studenci w części praktycznej mieli możliwość wykonania kilku rodzajów szwów na udostępnionych przez uczelnię skinpadach. Prelegentką warsztatów była dr n. med. Paulina Banach specjalistka w dziedzinie ginekologii i położnictwa, która ze względu na posiadanie ogromnego doświadczenia przedstawiła nowoczesne techniki szycia chirurgicznego, jak i również odpowiedziała na wszystkie pytania studentów.

04.11

Piątek

10:05
Peer Education: AntiTobacco

2 lekcje trwające jedną godzinę lekcyjną (45 min) zostały przeprowadzone stacjonarnie dla uczniów klasy 7b i 8c w Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów.

03.11

Czwartek

08:10
Peer Education: AntiTobacco

2 lekcje trwające jedną godzinę lekcyjną (45 min) zostały przeprowadzone stacjonarnie dla uczniów klasy 7a i 8a w Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów.

28.10

Piątek

08:10
Peer Education: AntiTobacco

2 lekcje trwające jedną godzinę lekcyjną (45 min) zostały przeprowadzone stacjonarnie dla uczniów klasy 8d i 8e w Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów.

26.10

Środa

20:00
Spotkanie Integracyjne dla członków Oddziału Kraków Południe

Spotkanie Integracyjne, zorganizowane dla studentów kierunku lekarskiego, po akcji promocji wymian.

26.10

Środa

19:30
Spotkanie informacyjne EXCHANGES

Spotkanie informacyjne dla osób chcących aplikować na wymiany SCOPE&SCORE oraz prezentacja relacji z wymian

26.10

Środa

10:00
Peer Education: AntiTobacco

2 lekcje trwające jedną godzinę lekcyjną (45 min) zostały przeprowadzone stacjonarnie dla uczniów klasy 8b i 7c w Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów.

24.10

Poniedziałek

12:55
Peer Education: AntiTobacco

2 lekcje trwające jedną godzinę lekcyjną (45 min) zostały przeprowadzone stacjonarnie dla uczniów klasy 8f i 8g w Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie. Poruszyliśmy tematy takie jak fizjologia układu oddechowego, mechanizm uzależnienia, działanie nikotyny na organizm człowieka, szkodliwość papierosów konwencjonalnych i e-papierosów czy zwiększona szkodliwość papierosów stosowanych razem z alkoholem. Obaliliśmy również najczęstsze mity dotyczące powyższych tematów. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję na tematy nurtujące uczniów.

21.10

Piątek

19:00
Trening „Team building” zarządu oddziału

Została przeprowadzona integracja Zarządu Oddziału oraz trening „Team building” na terenie KAAFM sala A013. Trener: PATRYK HEBDA

20.10

Czwartek

18:30
Warsztaty "Stany nagłe"

Warsztaty "Stany nagłe" to spotkania mające na celu podniesienie kompetencji studentów i studentek w zakresie medycyny ratunkowej oraz postępowania w stanach nagłych. Studenci mieli szansę przećwiczyć postępowanie w przypadku [utraty przytomności, zatrzymania krążenia, zadławienia, podtopienia, zawału, udaru, itd.]. Warsztaty praktyczne poprzedzone były prelekcją, prowadzoną przez [...]

19.10

Środa

17:00
Szkolenie umiejętności miękkich dla członków Oddziału Kraków Południe

Przeprowadzono trening umiejętności miękkich w 2 turach dla 2 x 12 studentów kierunku lekarskiego w dniu 19.10.2022 w sali A013 kampus KAAFM. TRENER: PATRYK HEBDA

17.10

Poniedziałek

17:00
Sprzątanie siedziby Oddziału Kraków Południe

Akcja mająca na celu rozliczenie pomocy członków Oddziału Kraków Południe podczas sprzątania siedziby.

07.10

Piątek

20:00
Warsztaty Wprowadzające dla Zarządu Oddziału

W ramach wprowadzenia do pełnienia funkcji, Prezydent Oddziału Kraków Południe przeprowadził osobiste Warsztaty Wprowadzające (siedem 30-minutowych spotkań online poprzez platformę MS Teams) dla wszystkich nowych Członków Zarządu Oddziału w dniach 7-10.10.2022r. Podczas rozmów podawano wszytskie najważniejsze informacje dotyczące sposobów komunikacji w Oddziale (platformy Facebook, MS Teams, Messenger, Gmail, Instagram), przeszkolono w zakresie obsługi platformy admin.ifmsa.pl, konta Google (w tym dodawanie akcji w aplikacji "kalendarz") oraz Canva, sprawdzono znajomość regulaminu IFMSA-Poland, obowiazków, wyjaśniono jak sporządzić plan pracy na najbliższy rok akademicki (do wgląd dla dziekana), podano kontakt do osób pełniacych funkcje ogólnopolskie (z którymi należy się kontaktować w wypadku wszelakich wątpliwości...

07.10

Piątek

18:00
Spotkanie Integracyjne dla członków Oddziału Kraków Południe

Organizacja spotkania integracyjnego dla 50 osób - studentów 1 roku kierunku lekarskiego - w klubie Bracka B4

03.10

Poniedziałek

12:00
spotkanie How to IFMSA

Przeprowadzenie akcji How to IFMSA podczas oficjalnej inauguracji roku akademickiego dla kierunku lekarskiego

03.10

Poniedziałek

00:00
Warsztaty umiejętności miękkich podczas Medycznych Targów Wiedzy 2022

Akcja powstała w celu rozliczenia Trenera - Patryka Hebdy za przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich podczas MTW.

29.09

Czwartek

12:00
Organizacja warsztatów pisania prac naukowych dla INCOMINGS

Organizacja warsztatów dotyczących tematyki prac naukowych - Autoprezentacja podczas konferencji. Zorganizowano dla 2 studentów SCORE w języku angielkim.